Обучение по природни науки и върхови технологии

„Обучение по природни науки и върхови технологии“ осигурява среда за споделяне и обсъждане на идеи, новини и резултати за новите на­чини на преподаване, а също така за представяне на новите експериментални и теоретични аспекти на науката. Между целите на списанието е прехвърлянето на мостове между академичните изслед­вания и училищната практика. Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от ранното обучение по природните науки, средното и професионалното образование до висшето образование и обучението през целия живот. Повишаването на интереса на обучаваните към природните науки с помощта на мултидисциплинарни подходи, амалгамиращи науката с нейния фундамент – историята и философията на науката, е важен елемент на политиката на списанието.
Основните раздели и теми на списанието са: Писма до редакцията; Науката за образованието: теория и практика; Нови подходи; Учебно съдържание, планове, програми и стандарти; Междупредметни връзки; Ефективност на обучението; Учебен експеримент в природните науки; Задачи; История на образованието: българска образователна традиция; История на образованието: чуждестранна обра­зователна традиция; Наука за напреднали и самообразование; В изследователските лаборатории; Личности в науката; Българите в чужбина; История и философия на науката; Наука и общество; Наука и изкуство; Новата информационна среда; Книжнина; Архив.
Двe ежедневни илюстровани електронни издания – едно за обучението по природните науки, http://groups.yahoo.com/group/khimia и второ за историята и философията на науката, http://groups.yahoo. com/group/hps_review, осигуряват информацията и комуникацията между редакторите, рецензентите, авторите, читателите и приятелите на списанието. Тук се прави и текущ преглед на публикациите в основните световни списания в науката за образованието, теорията и методологията на преподаването и обучението по природните науки и историята и философията на науката.

Решение за публикация се взима въз основа на peer review – оценка на двама анонимни и независими рецензенти, експерти от България и чужбина.
Членовете на редакционната колегия не участват в оценяване на постъпилите ръкописи.

Периодичност на списанието – 6 книжки годишно.

ISSN 2738-7135 (print)

ISSN 2738-7143 (online)

Електронна поща: science@azbuki.bg

 

 

Статиите на сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“
се реферират, индексират и листват в:

– Chemical Abstracts (1998)

– Google Scholar (2005)

– EBSCOhost (2012)

– CEEOL (2017)

– SCOPUS (2006-2017)

– Science Index (2019)

Статиите на сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферират, индексират и листват в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG