AДАПТИРАНА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

Настоящата Методика има своята съществена теоретично-приложна значимост. В нея се прави обща характеристика на актуалното състояние на преподаването в българските училища в чужбина, както и на съществените особености в това обучение, което естествено поражда и множество трудности и проблеми. Учителите трябва да се справят със затрудненията на подобен учебен процес – едно е да ходиш на училище всеки ден, друго – само в неделя, с географската раздалеченост на отделните представители на българската диаспора и трудностите за осигуряване на редовното присъствие на учениците. С липсата на адаптирани учебници и учебни помагала, с финансовите трудности около поддържането и увеличаването на материалната база. За да се стигне до чисто методически и дидактически проблеми около структурирането на учебния материал, съчетаването му с преподаването на историята и сродните хуманитарни науки в местните училища, които учениците посещават. Има и конкретни за дисциплината трудности, свързани с периодизацията, историческите умения, навици и познания, които местната културна и дидактическа традиция поощряват в разрез с нашите намерения в тази посока. Затова са от изключително значение отговорното отношение и намеренията на всеки отделен учител по история – и именно тук е ползата от представената методика.

ISBN 978-619-7065-13-8

> Изтеглете книгата

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.