AДАПТИРАНА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

Настоящата Методика има своята съществена теоретично-приложна значимост. В нея се прави обща характеристика на актуалното състояние на преподаването в българските училища в чужбина, както и на съществените особености в това обучение, което естествено поражда и множество трудности и проблеми. Учителите трябва да се справят със затрудненията на подобен учебен процес – едно е да ходиш на училище всеки ден, друго – само в неделя, с географската раздалеченост на отделните представители на българската диаспора и трудностите за осигуряване на редовното присъствие на учениците. С липсата на адаптирани учебници и учебни помагала, с финансовите трудности около поддържането и увеличаването на материалната база. За да се стигне до чисто методически и дидактически проблеми около структурирането на учебния материал, съчетаването му с преподаването на историята и сродните хуманитарни науки в местните училища, които учениците посещават. Има и конкретни за дисциплината трудности, свързани с периодизацията, историческите умения, навици и познания, които местната културна и дидактическа традиция поощряват в разрез с нашите намерения в тази посока. Затова са от изключително значение отговорното отношение и намеренията на всеки отделен учител по история – и именно тук е ползата от представената методика.

ISBN 978-619-7065-13-8

> Изтеглете книгата

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG