Структура

Национално издателство за образование и наука  „Аз-буки” издава седмичника „Аз-буки” и девет научно-теоретични списания.

 Седмичникът „Аз-буки”

е правоприемник на „Училищен преглед” от 1896 г. – първото официално издание на Министерството на просвещението. По-голяма част от тиража се разпространява чрез абонамент в училища, университети, библиотеки, издателства, държавни и местни институции. Вестникът е с абонати и зад граница – български организации, културни центрове, училища.

 


 

„Български език и литература” е създадено през 1958 г. с цел да способства за обновяване и усъвършенстване на учебния процес по български език и литература. Водещ принцип на списването е да предоставя на аудиторията както текстове с методическа проблематика, така и актуални за учебното съдържание по български език и литература в среднообразователните училища лингвистични и литературоведски изследвания.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


„Стратегии на образователната и научната политика“ представя научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст. Публикува стратегическите приоритети на МОН в областта на научните изследвания и визии за образователни политики. Информира педагогическата колегия за иновативни образователни практики. Ориентира ангажираните в образователната система към европейски и национални проектни предложения и програми.

Публикува и коментира закони, държавни образователни стандарти, учебни програми и други документи, свързани с българската образователна политика.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

„Педагогика” е издание, обединяващо изследователските сфери на няколко педагогически направления. Целта е да се постигне пълен отговор на въпроси, свързани с потребностите и интересите на подрастващите, с тяхното възпитание и обучение. Акценти са проблемите на средното и висшето образование, квалификацията на учителите, прилагането на съвременни стратегии и технологии в организирането на педагогическото общуване. Списанието следва близо 100-годишна традиция да представя актуални научни изследвания и да бъде трибуна за дискусии и иновативни методически предложения.

Периодичност: 9 книжки годишно.

 


 

„Професионално образование” информира в областта на професионалното и гражданското образование, ориентиране, реализиране и подготовката на младите хора за пазара на труда. Специализираното издание осигурява среда за обсъждане на идеи и резултати от изследвания в областта на педагогика на обучението в различните професионални направления. Представя актуални теоретични аспекти на науката и изяви на изследователи в сферата „Учене през целия живот”.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

„Чуждоезиково обучение” е най-старото излизащо без прекъсване българско лингводидактическо научно издание, което се реферира системно от Института по научна информация на Руската академия на науките. В него се публикуват статии, обзори, научни съобщения, рецензии, хроники, посветени на съвременните и класическите езици, култури и образователно дело. В редакцията се приемат ръкописи на основните европейски езици.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

 „Философия” е издание, в което разработките се съотнасят към разнообразни културни и научни дисциплини. Проблематиката на списанието е свързана с динамиката на научното знание и на реалностите в глобалния свят.

Периодичност: 4 книжки годишно.

 


 

„Математика и информатика” излиза от 1958 г., като продължител на сп. „Математика и физика“. Публикува материали, които представят опита, традициите и проблемите на образованието по математика, информатика и информационни технологии. Акцент са квалификацията на учителите и подготовката на студентите. Отразява национални и международни постижения на български ученици, студенти и учители. Отбелязва важни научни и педагогически прояви, конкурси…

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


„История” представя моменти и резултати от научните изследвания на националната, регионалната и общата история от древността до днес. Изданието е структурирано в тематични рубрики, обхващащи различни области на историческата наука и ориентирани към нейните практически връзки с българското образование и обучение. Освен към творци, преподаватели, студенти, ученици текстовете на „История” са насочени и към любители на историческото познание.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

Природни науки в образованието (ChemistryBulgarian Journal of Science Education) e първото в България мултидисциплинарно списание в науката за образованието. Негов предмет е теорията и методологията на преподаването и обучението по природните науки (астрономия, биология, география, физика и химия) във всички образователни степени. Списанието е включено в световната система за рефериране, индексиране и оценяване – неговите статии се реферират и индексират в Chemical Abstracts, Google Scholar и SCOPUS.

Периодичност: 6 книжки годишно.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG