Реклама

 

 

Център за развитие на човешките ресурси обявява

ПОКАНА

за подбор на външни оценители на проектни предложения
по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
за периода 2021 – 2027 селекционна година

От кандидатите се изисква да имат минимум 5 (пет) годишен експертен опит в областта на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Те следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:

  • владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски), минимум ниво B2;
  • компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

  • формуляр за кандидатстване, наличен на интернет страницата на ЦРЧР – hrdc.bg, и тази на Европейския корпус за солидарност – www.europeansolidaritycorps.bg;
  • мотивационно писмо;
  • професионална автобиография на български език и на един от работните езици на ЕK – препоръчително е да е във формат Europass CV;
  • Europass езиков паспорт на български език;
  • копие на диплома за завършено висше образование или друга по-висока степен;
  • копие на документ, доказващ владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК) минимум ниво В2;
  • попълнена и подписана декларация за липса на конфликт на интереси, налична на интернет страницата на ЦРЧР – hrdc.bg, и на тази на Европейския корпус за солидарност – www.europeansolidaritycorps.bg

Подробности за условията, както и необходимите за кандидатстване документи, могат да бъдат изтеглени от следните адреси: www.hrdc.bg и www.europeansolidaritycorps.bg

Срок за подаване на документите – 07.06. – 07.07.2021 г.

Документите задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни оценители“.

До 10.09.2021 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG