Семинар „Насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни списания“

Заповядайте на първия по рода си семинар в България, организиран от Национално издателство за образование и наука „Аз-Буки“ и Представителство на „Кларивейт Аналитикс“ за България, който ще ви даде практически насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни издания както в България, така и по целия свят.

По време на събитието ще се анализират и обсъдят най-честите грешки, които се правят при публикуването на научни изследвания. Лекторите ще предложат ценни съвети за подобряване на цитируемостта, методи в търсенето и оценката на проверена и качествена информация.

Сред важните теми, които ще бъдат разгледани, са и технологичните иновации, които могат да бъдат използвани като инструмент за защита на интелектуалната собственост в академична среда.

Това събитие ще обогати знанията ви и ще ви предостави възможност за дискусии, както и свободна зона за вдъхновение, обмяна на опит и разработка на нови идеи. Ще имате възможност и за диалог с академичната общност и ръководните структури в образователната ни система.

Пълната програма и ключовите лектори можете да разгледате по-долу в сайта на събитието.

Презентации от събитието

Съвети за по-висока цитируемост – д-р Савина Кирилова, специалист по наукометрия. Разгледай презентацията

Съвети към авторите: Успешно публикуване на научни изследвания – Христина Шербанова, Бикам Плюс ООД – Представителство на Clarivate Analytics за България . Разгледай презентацията

Технологиите като инструмент за защита на интелектуалната собственост в академична среда – Доника Гавова, продуктов мениджър на Strikeplagiarism.com. Разгледай презентацията

Програма

09:30 – 10:00
Регистрация и кафе за "Добре дошли"
10:00 – 10:15
Откриване на събитието
с участието на проф. Галин Цоков, министър на образованието на науката и модератор Емил Спахийски, директор на НИОН „Аз-буки“
10:15 – 10:45
Възможности за публикуване в авторитетни научни списания
Янита Жеркова - дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката
Емил Спахийски, директор на НИОН „Аз-буки“
10:45 – 11:30
Често срещани грешки при публикуване на научни изследвания и съвети за по-висока цитируемост
проф. Иван Русев, главен редактор на списание „История“
д-р Савина Кирилова, специалист по наукометрия
11:30 – 11:50
Кафе-пауза и време за контакти
11:50 – 12:00
Презентация на научните списания на НИОН „Аз-буки“
Венцислав Генков, зам.-директор на НИОН „Аз-буки“
12:00 – 12:50
Търсене на проверена и качествена информация. Подкрепа на авторите в научноизследователския процес на публикуване
Христина Шербанова, Бикам Плюс ООД - Представителство на Clarivate Analytics за България
д-р Албена Симова, редактор на списание „Стратегии на образователната и научната политика“
д-р Силвия Петрова, редактор на списание „Философия“
12:50 – 13:10
Технологиите като инструмент за защита на интелектуалната собственост в академичната среда
Доника Гавова, продуктов мениджър на Strikeplagiarism.com
13:10 – 13:30
Въпроси и отговори
Закриване на семинара
13:30 – 14:30
Кафе пауза и време за контакти

Основни лектори

Проф. Галин Цоков – министър на образованието на науката

Проф. д-р Галин Цоков притежава богата професионална автобиография с ключови постижения в сферата на професионалното развитие и управление на образованието. Специализирал е в редица доказани международни университети и организации, като университета UNED в Мадрид, Банкстрийт колеж по образованието – Ню Йорк, Амстердамския университет, CEDEFOP Study Visit 326 – Валенсия. Преподавател е в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и ръководи Департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и Департамента по педагогика и управление на образованието.

Член е на Комисията за иновативните училища към МОН (2016 г.) и на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на Националната агенция по оценяване и акредитация (от 2018 г.); председател е на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (2022 г.); главен редактор на списание „Педагогика“ (2019 г.).

Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 110 научни публикации, издадени в България и чужбина.

Янита Жеркова – началник отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката

Инж. Янита Жеркова работи в Министерството на образованието и науката на България от 1997 г. Началник е на отдел „Трансационални научни инициативи” в дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката. Национален представител е в работна група „Отворена наука и иновации“ на Европейската комисия, участва в Управителния съвет на European Open Science Cloud Steering Board и European Research Area Forum.

Участвала е в създаването на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 и Национална програма за развитие „България 2030”. От 2014 г. до момента участва в процеса на координиране и проектиране на актуализацията на Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България. Участва в разработването, координирането, финансирането и мониторинга на националните научни програми. През последните две години е в работната група за разработване на наскоро представения проект на новия Закон за научните изследвания и иновациите.

Емил Спахийски – директор на НИОН „Аз-буки“ (модератор)

Емил Спахийски е журналист, сценарист и режисьор с дългогодишен опит в печатните медии, телевизията и киното. Завършил е Военното училище „Васил Левски“ във Велико Търново, журналистика в СУ „Климент Охридски“, кино- и телевизионна режисура в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, специализирал е драматургия в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Той е истински професионалист в своята област, който проявява неподправена страст към писането. Отличава се с умението си да разказва истории, които привличат вниманието на читателите и зрителите. Неговият журналистически стил се отличава с качествено изследване, анализ и обективност. Винаги се стреми да представи различните гледни точки и да поднесе цялостната картина на дадена тема.

Неговата работа включва разнообразни фокуси – от политика и икономика до култура и спорт. Бил е репортер, политически наблюдател, изпълнителен директор на вестник, издател на електронна медия. Обича да пътува и да опознава хората около себе си.

От 2022 г. е директор на НИОН „Аз-буки“.

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев – главен редактор на научно списание „История“

Гост-професор в университети на Париж, Франция.

Носител на престижни научни награди: награда „Д-р Иван Селимински“, награда „Варна“ в областта на хуманитарните и обществените науки (два пъти), Награда на Съюза на учените в България, Награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания и др.

Почетен гражданин на Сливен.

Автор на 12 монографии и на близо 200 студии и статии на български, френски, английски и немски език в сборници и периодични издания в България, Франция, Румъния, Турция и Полша.

Д-р Савина Кирилова – специалист по наукометрия

Савина Кирилова е магистър по библиотечно-информационни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2020 г. защитава дисертация в областта на наукометрията на тема „Проблеми на научната информация и комуникация в науката и образованието“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

Ръководи библиотеката на Факултета по химия и фармация, филиал на Университетската библиотека на Софийския университет. Води обучения по търсене, оценка и етична употреба на научна информация, насоки за публикуване в научни списания и хищни практики в научното публикуване.

Венцислав Генков – зам.-директор на НИОН „Аз-буки“

Венцислав Генков е журналист с богат опит както в печатните, така и в онлайн медии. Развива своя професионален път, като завършва „Журналистика и масмедии“ в УНСС и постига степен „Магистър по политология“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През годините работата му като репортер и отговорен редактор му дават експертизата, с която успява трезво да преценява както медийните процеси, така и изискванията за качествено новинарско съдържание.

Наред с това Венцислав Генков е бил част от екипа на Европейския парламент и на други държавни институции като експерт „Връзки с обществеността“. Този опит го оформя не само като отличен журналист, но и го прави силно компетентен в областта на комуникацията и медийните отношения, както и в областта на разработването на проекти по европейски програми.

Христина Шербанова, Бикам Плюс ООД - Представителство на Clarivate Analytics за България

Христина Шербанова работи за представителството на Clarivate Analytics за България от 2012 г. Прави обучения за работа с наукометричната база данни Web of Science, аналитичния продукт InCites и Journal Citation Reports за редица български висши учебни заведения и институции из цялата страна.

От 2018 г. активно подпомага работата на българските научни издателства чрез изготвяне на анализи и даване на препоръки за повишаване качеството на издателския процес, така че повече български списания да бъдат индексирани в Web of Science.

Представя ползите и нуждата от търсене на качествена научна информация в Web of Science и всички останали продукти на Clarivate Analytics, за да могат българските научни изследвания да бъдат видими в световния „океан“ на науката.

Д-р Албена Симова – редактор на научно списание „Стратегии на образователната и научната политика“

Д-р Албена Симова е редактор на научните списания „История“ и „Стратегии на образователната и научната политика“. С неуморимо усърдие и страст към академичната сфера, тя играе ключова роля в насърчаването на образователната и научната общност чрез новаторски идеи и научни изследвания.

Тя е бакалавър и магистър по „История“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от 2014 г. е главен асистент към катедра „Нова и съвременна история“ в ИФ на същия университет.

Със своята роля като редактор на списанията д-р Албена Симова насърчава диалога и разработката на стратегии за напредъка на образованието и науката.

Доника Гавова – мениджър „Бизнес развитие“ към StrikePlagiarism Bulgaria

Доника Гавова е изключителен професионалист, заемащ позицията мениджър по бизнес развитие към компанията StrikePlagiarism Bulgaria. Фирмата предоставя софтуер за проследяване на плагиатство в изпълнение на договор с МОН. Платформата е достъпна за безплатно и неограничено ползване от всички университети и образователни институции, като по този начин ги подпомага да осигуряват честност и надеждност в образователния процес.

Със своята страст и ангажираност в областта на иновациите и технологичния напредък Доника Гавова играе ключова роля в разширяването на информираността и изграждането на доверие в платформата, която гарантира, че бъдещите поколения учени ще бъдат добре подготвени и ще се реализират като надеждни професионалисти.

Д-р Силвия Петрова – редактор на научно списание „Философия“

Д-р Силвия Петрова е редактор на научното списание „Философия“. Доктор е по обществени комуникации и информационни науки, главен асистент в катедра „Културология“ на Югозападния университет и хоноруван асистент във Философския факултет на Софийския университет.

Автор е на множество научни публикации в сферата на съвременната култура, сред които две монографии. Била е гост-лектор в университетите в Палермо и Флоренция (Италия).

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.