Proceeding of 1st International Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs

Първата международна конференция “Environmental Protection and Disaster RISKs” (http://envirorisk.bas.bg/), организирана от Националния геоинформационен център (НГИЦ), се проведе на 29-30 септември 2020 г. в София, България. Основните области на управлението на околната среда, обхванати от конференцията, са: природни опасности и рискове; замърсяване на въздуха; климат и здраве; водни ресурси; човешки дейности и управление; биоразнообразие; биотехнологии за управление на околната среда; информатика; дистанционно засичане; високопроизводителни изчисления и ГИС за мониторинг на околната среда.

Конференцията покрива научните теми, обхванати от Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (https://nnpos.wordpress.com/). Програмата е одобрена с Решение на МС № 577 / 17.08.2018 г. и финансирана от Министерство на образованието и науката (Споразумение № D01-230 / 06-12-2018).

е-ISBN 978-619-7065-39-8

>>Изтеглете сборника с доклади от конференцията част 1

>>Изтеглете сборника с доклади от конференцията част 2

Издател:
Национално издателство „Аз-буки“, 2020 г.
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
София, България
www.azbuki.bg

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.