Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език (върху основата на френскоезичната лексика)

Целта на настоящия труд е конструиране на функциониращ теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на френцизмите в българския език, онагледен в структурата на „Речник на френцизмите в българския език“. Конкретните задачи на разработката са определени в съответствие с етапите в процеса по теоретико-приложното изграждане на речниковия модел.

Областта на изследване е емпрунтологичната и контактологична лексикография, в чиито граници се вписват параметрите на лексикографското конструиране. Очертаното поле определя изследователското търсене като теоретично моделиране с лексикографска насоченост, при което се съчетават: историко-етимологичен анализ на фактите от френско-българския емпрунтологичен процес, преобразуване на получените данни в системна лексикографска информация и интегрирането й в отделни речникови зони.

Материалът за изследване е лексиката с френски произход, навлязла в българския език за времето от 1230 година до 2015 година, т.е. за период от общо 785 години, изпълнен с редица изпитания за запазването на българския език и народност

ISBN 978-619-7065-08-4

> Изтеглете книгата

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.