Proceeding of 1st International Conference on Environmental Protection and Disaster RISKs

Първата международна конференция “Environmental Protection and Disaster RISKs” (http://envirorisk.bas.bg/), организирана от Националния геоинформационен център (НГИЦ), се проведе на 29-30 септември 2020 г. в София, България. Основните области на управлението на околната среда, обхванати от конференцията, са: природни опасности и рискове; замърсяване на въздуха; климат и здраве; водни ресурси; човешки дейности и управление; биоразнообразие; биотехнологии за управление на околната среда; информатика; дистанционно засичане; високопроизводителни изчисления и ГИС за мониторинг на околната среда.

Конференцията покрива научните теми, обхванати от Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (https://nnpos.wordpress.com/). Програмата е одобрена с Решение на МС № 577 / 17.08.2018 г. и финансирана от Министерство на образованието и науката (Споразумение № D01-230 / 06-12-2018).

е-ISBN 978-619-7065-39-8

>>Изтеглете сборника с доклади от конференцията част 1

>>Изтеглете сборника с доклади от конференцията част 2

Издател:
Национално издателство „Аз-буки“, 2020 г.
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5
София, България
www.azbuki.bg

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG