Екип

Министерство на образованието и науката
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  „АЗ-БУКИ”

Директор:
Емил Спахийски

Заместник-директори:
Стоян Стоянов

Офис мениджър:
Тел. 02 / 425 04 70, 71; e-mail: (izdatelstvo.mon@azbuki.bg)


НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ-БУКИ”

РЕДАКТОРИ:
Д-р Зина Соколова (z.sokolova@azbuki.bg)
Антоанета Найденова (a.naidenova@azbuki.bg)
Д-р Диляна Кочева (d.kocheva@azbuki.bg)

 

ОНЛАЙН-РЕДАКТОР: Иво Христов (i.hristov@azbuki.bg), Аделина Маринова (a.marinova@azbuki.bg)

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
(izdatelstvo.mon@azbuki.bg);

СТИЛИСТ-КОРЕКТОР: Анелия Врачева (a.vracheva@azbuki.bg)
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Иван Шопов (i.shopov@azbuki.bg);
                                        Иво Христов (i.hristov@azbuki.bg)

КОРЕСПОНДЕНТИ В СТРАНАТА:

Белене – Ралица Господинова 088 7418349
Велико Търново – Здравка Маслянкова 088 6653255
Видин – Борислава Борисова (vidinster@gmail.com)
Кърджали – Радка Петкова 0886/73 28 74
Ловеч – Жанина Илиева 087 7209597
Пловдив – Деляна Лукова 0887/27 17 12
Смолян – Ангел Добриков 0889/70 32 71
Стара Загора – Росица Ранчева 088 6153628
Шумен – Светлана Крумова (srkrumova@gmail.com)

КОРЕСПОНДЕНТИ В ЧУЖБИНА:

Брюксел – д-р Яни Узунов (yaniuz1@abv.bg)

Никозия – Бранислава Бобанац (branib@abv.bg)

Тел Авив – Рина Бакалова (rina.bakalov@gmail.com)

Берлин – д-р Ваня Велкова (dr.velkova@azbuki.bg)

 


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ И ТЕОРЕТИЧНИ СПИСАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ-БУКИ”

Научен ръководител направление „Обществени и хуманитарни науки“:
Проф. д-р. Запрян Козлуджов

Научен ръководител направление „Природни науки и математика“:
Проф. дхн Борислав Тошев

Дизайн на кориците: Ива Батаклиева
Графичен дизайн: Иван Шопов
Стилист-коректор: Анелия Врачева


Научно-методическо списание „Български език и литература”

Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова
Бургаски свободен университет

Редактор
Д-р Мая Падешка

bel@azbuki.bg


Българско научнотеоретично и методическо списание „Педагогика”

Главен редактор
Проф. д-р Галин Цоков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (педагогика и управление на образованието)

Редактор
Любомира Христова

pedagogy@azbuki.bg


Научно-методическо списание „История”

Главен редактор
Проф. д-р Пламен Митев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Редактор
Д-р Албена Симова

history@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Математика и информатика”

Главен редактор
Чл.-кор. проф. дмн Николай Николов
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките

Редактор
Живка Бакалова

mathinfo@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Обучение по природни науки и върхови технологии”

Главен редактор
Проф. д-р Боян Кулов

Редактор
Люба Димова


Научно-методическо списание „Професионално образование”

Главен редактор
Проф. д-р Тоня Георгиева
Аграрен университет – Пловдив

Редактор
Николай Кънчев

vocedu@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Стратегии на образователната и научната политика”

Главен редактор
Акад. проф. дтн Христо Белоев 
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Редактор
Д-р Албена Симова

strategies@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Философия”

Главен редактор
Проф. д-р Георги Апостолов
Международно висше бизнес училище

Редактор
Д-р Атанаска Чолакова

philosophy@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Чуждоезиково обучение”

Главен редактор
Проф. д-р Димитър Веселинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Редактор
Николай Кънчев

foreignlanguages@azbuki.bg

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG