Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Най-високо признание за българска периодика

Седем научни списания, издавани от Национално издателство „Аз-буки“, са представени в международната научна база Web of Science.

 

Съгласно писмо, получено в издателството, сп. „Математика и информатика“ се реферира и индексира в Web of Science: Emerging Sources Citation Index.

Така списанието стана първото българско издание в областта на математиката и информатиката, прието в световната информационна база.

Сп. „Математика и информатика“ излиза вече 61 години. Всички негови статии задължително се оценяват от анонимни рецензенти. Текстовете се публикуват със заглавие и резюме и на английски език. Освен хартиен, изданието има и електронен вариант. Членове на редколегията са авторитетни учени от девет държави, главен редактор е проф. д.н. Сава Гроздев.

 

Списанията на обществената медия за образование и наука „Аз-буки“ – „Философия“, „Чуждоезиково обучение“, „Педагогика“, „Български език и литература“, „История“ и „Стратегии на образователната и научна политика“, са в Web of Science Core Collection. В нея са качени статиите от броевете на списанията от 2016 г. насам.

 

Научната периодика на „Аз-буки“ е представена и в:

ERIH PLUS

CEEOL

EBSCOhost

Google Scholar

Primo

ExLibris

Sociological Abstracts

ИНИОН – РАН

Philosopher’s Index

 

Единствен критерий за публикуване на статия в научно списание на Национално издателство „Аз-буки“ е положителна оценка от страна на анонимните рецензенти, оценяващи текста.where bg

epale