Психолого-педагогически правила, Модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици с поведенчески разстройства

Тричков, Ив., 2019. Психолого-педагогически правила, модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици
с поведенчески разстройства. Пловдив: Университетско издателство
„Паисий Хилендарски“, ISBN 978-619-202-514-4

проф. д.н. Дора Левтерова-Гаджалова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2021-6.10

Влезте в системата, за да прочетете пълната статия
Следваща статия